Технологія та обладнання генетичної лабораторії Мама Папа

Технологія та обладнання генетичної лабораторії Мама Папа

Дата: 12.10.2013

Як відбувається тестування ДНК у лабораторії? Яке використовується обладнання та система контролю якості?

Для отримання результату тесту ДНК необхідні кілька етапів лабораторної роботи, на кожному з них є суворий контроль якості.

Обробка вхідного матеріалу

Лабораторія отримує зразки ДНК, в основному букальний епітелій – палички із ротовими мазками. Ці палички схожі на гігієнічні ватяні палички, але ми використовуємо спеціальні стерильні палички з полімеру замість вати для забезпечення найкращого забору зразків ДНК. Коли зразки приходять до лабораторії, наш персонал :

Виділення ДНК

Очищення та виділення ДНК виконується з використанням системи виділення Qiagen Mini Spin, з додаванням додаткового очищення. Для контролю якості всі маніпуляції зі зразками фіксуються відеокамерою.

Ампліфікація ДНК

Виконується полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) для створення мільярдів копій маркерів ДНК з використанням технології GeneAmp® PCR. В одній пробірці ампліфікуються 25 ділянок ДНК, праймери Qiagen, Німеччина. Що більше ділянок ДНК (локусів), то точніше аналіз.

Розкопування, тобто перенесення рідин у пробірки, проводиться роботизованою системою для забезпечення точності та уникнення переплутування зразків.

Капілярний електрофорез ДНК

Аналізують продукти ПЛР з використанням генетичного аналізатора SeqStudio (виробник Applied Biosystems, USA – лідер у галузі). Визначають розміри генетичних маркерів кожного зразка, генеруючи вихідні дані для аналізу ДНК за допомогою GeneMapper (Applied Biosystems, USA).

Аналіз даних

Генетик виконує статистичні розрахунки над кожним аналізом ДНК.

В аналізі на батьківство генетичні паспорти передбачуваного батька, матері та дитини порівнюються. Результати аналізу ДНК на батьківство містять генетичні паспорти учасників тесту з розмірами алелей досліджуваних генетичних маркерів. Вони також містять індекс батьківства (PI) кожного маркера - статистична величина, що означає, наскільки сильно цей збіг у певному локусі може означати наявність родинного зв'язку. Якщо індекс батьківства (PI) дорівнює нулю, маркери дитини на певному локусі не збігаються з маркерами батька. Якщо PI дорівнює 1.0 або вище, це означає збіг, значення залежить від частоти цього популяції.

PI кожного маркера перемножуються та виробляють Комбінований Індекс Батьківства (CPI). Наприклад, якщо CPI дорівнює 100 000, це означає, що ймовірність того, що тестований передбачуваний батько є біологічним батьком дитини, в 100 000 разів вище, ніж у випадкового, не тестованого, не має відношення до дитини чоловіка у популяції. Потім CPI конвертується в Імовірність Батьківства, яка означає ймовірність того, що чоловік, що тестується, - батько.

Наша лабораторія зазвичай досягає ймовірності батьківства як мінімум 99.999% — це означає, що існує всього 0.001% ймовірність, що інша випадкова людина може мати таку ж ДНК і бути біологічним батьком дитини.

Автор: Марина Савельева
Молекулярный генетик, биоинформатик